Objednať značky Cenník

      znacky_linky.jpg (27905 bytes)

Požadovanú značku je možné vybrať podľa označenia skupiny, v ktorej sa nachádza:

 

P - zákazové (z angl. Prohibition signs), W - výstražné (z angl.Warning signs), M - príkazové (z angl. Mandatory signs), E - záchranné (z angl. Emergency signs),
F - požiarne (z angl. Fire safety signs). Význam každej značky označenej trojmiestnym čislom je vyjadrený aj slovne. Napr.: P008 Zákaz dotýkať sa. Doplnkový text k príslušnej značke vyjadruje dvojčíslie za bodkou, napr. P008.01 Nedotýkaj sa! Môže byť vo forme samostatnéno doplnkového
štítku označeného písmenom S pred číslom značky, napr.: S P008.01, alebo na jednom štítku spolu so značkou, čiže vo forme kombinovanej značky, ktorá môže mať vertikálne alebo horizontálne usporiadanie. Značky sú vyrobené z plastu (p) alebo z PVC samolepky (s).

Príklady objednávok:

priklad.jpg (35328 bytes)

SHARK, Mierová 1, Piešťany
tel.: 033 / 774 23 38, 0907716532
www.shark.profi.sk, e-mail: reklamashark@gmail.com

Možnosť objednávky telefónom, faxom, e-mailom.

Značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmermi a farebnosťou STN 018012-1.
STN 018012-2, STN EN 61310-1
a normám používaných v štátoch EÚ.